STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82151 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181338 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GREEN STAR SURGICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/11/2020

82152 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1964/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
01/12/2020

82153 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 19321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/03/2021

82154 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 359.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
05/05/2021

82155 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO 395/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022

82156 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM 02/PL Đã thu hồi
23/03/2022

82157 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT 25/PLTTB-HP Còn hiệu lực
08/09/2022

82158 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-14 Còn hiệu lực
12/12/2022

82159 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-26 Còn hiệu lực
24/02/2023

82160 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2384A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/05/2023