STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82151 Máy vệ sinh răng miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4097-5 PL-TTDV Còn hiệu lực
28/01/2022

82152 Máy vệ sinh răng miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4097-5 PL-TTDV Còn hiệu lực
28/01/2022

82153 Máy vệ sinh sản phẩm in 3D trong nha khoa TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 33.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV N.K MAY MẮN Còn hiệu lực
06/12/2019

82154 Máy vệ sinh tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1778/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
05/10/2019

82155 Máy vệ sinh tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1372/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
12/10/2020

82156 Máy vệ sinh và tra dầu tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 192.01-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.K.MAY MẮN Còn hiệu lực
04/05/2021

82157 Máy vệ sinh và tra dầu tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CIREM MEDICAL 01-2023/KQPL-CIREM Còn hiệu lực
23/11/2023

82158 Máy vi kim điện từ RF Needle TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1642/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH UNION MEDICAL Còn hiệu lực
10/11/2020

82159 Máy vi phẫu thuật mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 016/MT-KQPLTTBYT/2019 CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Còn hiệu lực
08/12/2021

82160 Máy vi phẫu thuật mắt và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 079/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/09/2023