STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82161 Thiết bị bộc lộ kháng nguyên dùng cho máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 321/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

82162 Thiết bị bơm bóng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191164 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Còn hiệu lực
05/11/2019

82163 Thiết bị bơm bóng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191164 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Còn hiệu lực
12/11/2019

82164 Thiết bị bơm bóng áp lực cao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 23082022/KQPL-DKM Còn hiệu lực
25/08/2022

82165 Thiết bị bơm bóng, xi măng nâng đĩa đệm cốt sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019008D/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TAEYEON MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/01/2020

82166 Thiết bị bơm Encore™ 26 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0193 PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
28/04/2020

82167 Thiết bị bơm Encore™ 26 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0193 PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
07/05/2020

82168 Thiết bị bơm khí CO2 (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3038-2S7/10/2019 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDTEC SOLUTIONS Còn hiệu lực
24/11/2021

82169 Thiết bị bơm khí CO2 và phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3038 PL CÔNG TY TNHH MEDTEC SOLUTIONS Còn hiệu lực
19/12/2019

82170 Thiết bị bơm khí tạo hình bóng nong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 03.22/2021-170000117/PCBPL-BYT : CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀN NGUYÊN Còn hiệu lực
22/03/2021