STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82161 Máy xông mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1712/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Hưng Còn hiệu lực
19/08/2021

82162 Máy xông mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181648-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Còn hiệu lực
27/08/2021

82163 Máy xông mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 907/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế Hợp Phát Còn hiệu lực
22/11/2021

82164 Máy xông mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1712/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Hưng Đã thu hồi
07/08/2019

82165 Máy xông mũi họng (khí dung) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 29-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
29/06/2019

82166 Máy xông mũi họng (khí dung) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 20-2020/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
04/06/2020

82167 Máy xông mũi họng (khí dung) và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 22-2020/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
04/06/2020

82168 Máy xông mũi họng (Máy xông khí dung) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBYS007a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Còn hiệu lực
06/10/2019

82169 Máy xông mũi họng khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210984-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và đầu tư Gia Vũ Còn hiệu lực
05/01/2022

82170 Máy xông mũi họng khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211033 Còn hiệu lực
05/08/2022