STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82171 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường kháng hồng cầu (sàng lọc, nhận diện) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 05-22/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

82172 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường, hòa hợp và định nhóm máu hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.04/BPL-TDH Còn hiệu lực
10/03/2022

82173 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO, hồng cầu mẫn cảm, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu, kháng nguyên hồng cầu và kiểm soát xét nghiệm định nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 279/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

82174 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu, kháng nguyên hồng cầu và kiểm soát xét nghiệm định nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 275/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

82175 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể hồng cầu trong định nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0349/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Còn hiệu lực
08/11/2021

82176 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan B (Anti-HBs) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 51LH/PL-2022 Còn hiệu lực
28/03/2022

82177 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.15/BPL-TDH Còn hiệu lực
23/06/2022

82178 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO và Rh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.01/BPL-TDH Còn hiệu lực
07/03/2022

82179 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO và Rh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.05/BPL-TDH Còn hiệu lực
10/03/2022

82180 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO và Rh và nghiệm pháp Coombs trực tiếp cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.07/BPL-TDH Còn hiệu lực
21/03/2022