STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82191 Ống đặt nội khí quản đường mũi các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 21FL/HVL/170000105/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Còn hiệu lực
08/01/2021

82192 Ống đặt nội khí quản, Ống mở khí quản, Ống đặt nội phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL046d/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

82193 Ống đặt nội phế quản Sher-I-Bronch Endobronchial Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-034/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
27/06/2019

82194 Ống đặt nội thực quản khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/387 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

82195 Ống đặt nội thực quản khí quản kết hợp 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 65/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2020

82196 Ống đặt thanh quản ( mask thanh quản) size 3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YTV002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
20/12/2019

82197 Ống đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 145-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỐ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
17/07/2020

82198 Ống đè lưỡi thông khí TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 757./180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Còn hiệu lực
29/09/2019

82199 Ống đè lưỡi thông khí TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1019/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Còn hiệu lực
08/09/2020

82200 Ống đệm mẫu phết âm đạo và cổ tử cung TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220208-04.WHC/BPL Còn hiệu lực
09/02/2022