STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82191 Máy X-Quang C-arm và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 279/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

82192 Máy X-quang C-arm và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1041/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

82193 Máy x-quang C-arm và phụ kiện. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 71/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
02/07/2019

82194 Máy x-quang cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 17-1018/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019

82195 Máy X-quang cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 156-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ -Kỹ Thuật- Thiết Bị Y Tế An Quốc Còn hiệu lực
27/08/2019

82196 Máy X-quang cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1006/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI Còn hiệu lực
19/12/2019

82197 Máy X-quang cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 019-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

82198 Máy X-quang cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 039-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÚC ANH Còn hiệu lực
10/07/2020

82199 Máy X-quang cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 444/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nhật Minh Còn hiệu lực
30/07/2021

82200 Máy X-quang cao tần TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 303/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2023