STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82201 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 604 /170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Còn hiệu lực
13/11/2020

82202 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 216 /170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories SA tại Hà Nội Đã thu hồi
13/11/2020

82203 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 497 /170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories SA tại Hà Nội Còn hiệu lực
13/11/2020

82204 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 498/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories SA tại Hà Nội Còn hiệu lực
13/11/2020

82205 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 278 /170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế và công nghiệp Còn hiệu lực
18/11/2020

82206 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 278A /170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế và công nghiệp Còn hiệu lực
18/11/2020

82207 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 445 /170000035/PCBL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/11/2020

82208 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 54/170000035/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Dentech Còn hiệu lực
26/11/2020

82209 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 245/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
30/11/2020

82210 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 184/170000035/PCBPL-BYT VPĐD NEO AGRO BUSINESS CO., LTD TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
02/12/2020