STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82211 Miếng dán lạnh giảm đau TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

82212 Miếng dán liền vết thương TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD PHARMA 04 Còn hiệu lực
30/08/2023

82213 Miếng dán loại mụn cóc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN FOBELIFE 01/VBPL-FL Còn hiệu lực
02/08/2022

82214 Miếng dán lót gót giày TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

82215 Miếng dán màng ngoài tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 917/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2020

82216 Miếng dán mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190951 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

82217 Miếng dán mắt TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2762 PL Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hải Còn hiệu lực
21/12/2019

82218 Miếng dán mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-020-2020/200000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/05/2021

82219 Miếng dán mắt Nexcare TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-001-2020/200000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2020

82220 Miếng dán mặt đĩa PCR cao cấp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022