STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82221 Ống thông trung gian - Neurobridge TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 110/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Khôi Minh Còn hiệu lực
16/03/2021

82222 Ống thông truyền dịch màng bụng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 055 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
29/09/2020

82223 Ống thông truyền thuốc, dùng trong truyền máu, lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191514.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
20/03/2020

82224 Ống thông truyền thuốc, dùng trong truyền máu, lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210321 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC NGỌC Còn hiệu lực
24/05/2021

82225 Ống thông truyền thuốc, dùng trong truyền máu, lọc máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC NGỌC 060123/ĐN-PLTTBYT Còn hiệu lực
06/01/2023

82226 Ống thông tuần hoàn ngoài cơ thể phủ Bioline TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 25.21/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

82227 Ống thông tuần hoàn ngoài cơ thể và phụ kiện (Origen Dual Lumen Catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 12.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
11/07/2019

82228 Ống thông tưới hút trong phẫu thuật nội soi Tai-Mũi-Họng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 13.2/102022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
19/10/2022

82229 Ống thông và dụng cụ đặt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/560 Công ty TNHH Medtronic Việt Nam Còn hiệu lực
11/11/2021

82230 Ống thông và kim phá bao TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2833PL-TTDV Văn Phòng Đại Diện Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020