STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82221 Máy ủ card định nhóm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-091/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Đã thu hồi
03/09/2019

82222 Máy ủ card định nhóm máu ID-INCUBATOR L TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-021/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Đã thu hồi
28/06/2019

82223 Máy ủ chỉ thị sinh học Bionova® Auto-Reader Incubator TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1907/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH KHANG Còn hiệu lực
24/12/2020

82224 Máy ủ chỉ thị sinh học cho chu trình tiệt khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-487-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Đã thu hồi
28/06/2019

82225 Máy ủ chỉ thị sinh học gke Steri-Record® Incubator TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC 010424-2/VB-LVT Còn hiệu lực
01/04/2024

82226 Máy ủ cho xét nghiệm phân tích nhóm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-128/PLTTBYT Còn hiệu lực
06/07/2022

82227 Máy ủ dùng cho phân tích nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 74/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/01/2020

82228 Máy ủ dùng trong phân tích nhóm máu kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-118/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/06/2022

82229 Máy ủ dùng để chuẩn bị hóa chất cho xét nghiệm Procleix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-828/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/11/2019

82230 Máy ủ dùng để chuẩn bị hóa chất cho xét nghiệm Procleix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 212/2023/NP-PL Còn hiệu lực
12/10/2023