STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82241 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 401/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
21/09/2021

82242 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 17921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
10/11/2021

82243 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH 1504/2022/NMCE Còn hiệu lực
10/05/2022

82244 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 250522PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

82245 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2888A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

82246 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6992021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2023

82247 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 05-2022/PL-TV Còn hiệu lực
15/12/2023

82248 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm : - Đầu dò đơn cực (D3602; D3605) - Đầu dò lưỡng cực (D3601) - Đầu dò đồng tâm(D3600) - - Miếng dán điện cực (S50716; S50715; S45638; S50719) - Keo y tế (5 sm x 9.1 m) (NS228281) - Điện cực ECG (NS226828) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019180/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
08/07/2019

82249 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đồng bộ đi kèm: - Dây sạc nguồn - Cảm biến kẹp ngón SpO2 - Đầu dò nhiệt độ - Cáp điện tim ECG - Bộ điện cực dán (10 miếng) - Bộ huyết áp - Dây nối đất - Dây thở - Đĩa CD hướng dẫn - Cáp huyết áp xâm lấn IBP - Bộ cảm biến TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 159/170000164/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/07/2022

82250 Máy theo dõi bệnh nhân Vista 120 SC TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DMV-PL-052021 CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/11/2021