STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82251 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 53-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
04/09/2021

82252 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 88-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
11/11/2021

82253 Máy X-quang C-arm phẫu thuật di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 04/2022 CV-PBA Còn hiệu lực
24/08/2022

82254 Máy X-quang C-arm phẫu thuật di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 04/2022 VC-PBA Đã thu hồi
24/08/2022

82255 Máy X-Quang C-arm và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 137/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2023

82256 Máy X-Quang C-arm và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 279/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

82257 Máy X-quang C-arm và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1041/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

82258 Máy x-quang C-arm và phụ kiện. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 71/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
02/07/2019

82259 Máy x-quang cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 17-1018/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019

82260 Máy X-quang cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 156-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ -Kỹ Thuật- Thiết Bị Y Tế An Quốc Còn hiệu lực
27/08/2019