STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82261 Máy xét nghiệm đông máu bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 22.23-STG/PL-MG Còn hiệu lực
06/10/2023

82262 Máy xét nghiệm đông máu bán tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM 12/2022/QALAB-PL Còn hiệu lực
06/11/2023

82263 Máy xét nghiệm đông máu bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO 13.23-TCA/PL-MYG Còn hiệu lực
04/12/2023

82264 Máy xét nghiệm đông máu bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 22.24-STG/PL-MG Còn hiệu lực
18/01/2024

82265 máy xét nghiệm đông máu bán tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI 06-TC/ 170000138/PCBPLBYT CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Đã thu hồi
09/07/2019

82266 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 29/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/10/2019

82267 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 20621CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Vạn Niên Còn hiệu lực
26/03/2021

82268 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 288 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
05/07/2021

82269 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-20/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
10/09/2021

82270 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-120/170000069/PCBPL-BYT CTY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
24/09/2021