STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82271 Máy theo dõi bệnh nhân (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 01/2022-PL-MINDRAY Còn hiệu lực
23/08/2022

82272 Máy theo dõi bệnh nhân (Kèm phụ kiện) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018169 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ NAM VIỆT Còn hiệu lực
12/12/2019

82273 Máy theo dõi bệnh nhân (kèm phụ kiện) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HUY 18/2022VP/QH-PL Còn hiệu lực
11/09/2023

82274 Máy theo dõi bệnh nhân (Máy đo EtCO2 và SpO2) và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018698 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Còn hiệu lực
22/10/2019

82275 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 50LH/PL-2022 Còn hiệu lực
28/03/2022

82276 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 72LH/PL-2022 Còn hiệu lực
22/06/2022

82277 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6832021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/07/2022

82278 Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6832021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/07/2022

82279 Máy theo dõi bệnh nhân dùng trong cấp cứu và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021180/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2021

82280 Máy theo dõi bệnh nhân dùng trong sản khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02060717 Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
20/08/2019