STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82271 Miếng dán phẫu thuật/cố định kim Nipro Nipro Safe Derm TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/3112/MERAT-2019 Công ty TNHH y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
13/01/2020

82272 Miếng dán phẫu trường TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 168CL17/7/17 CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Còn hiệu lực
04/06/2020

82273 Miếng dán phẫu trường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 168CL17/7/17PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

82274 Miếng dán sát khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-267-2019/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
11/11/2019

82275 Miếng dán sát khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-407-2023 Còn hiệu lực
09/08/2023

82276 Miếng dán sát khuẩn kèm dụng cụ cố định ống thông qua da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01200617 Công ty TNHH DP và TTBYT Đại Trường Sơn Còn hiệu lực
20/06/2019

82277 Miếng dán sau phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 10/220223/PCBPL-HL Còn hiệu lực
23/02/2023

82278 Miếng dán sau phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LAVICHEM 251023/VB-LVC Còn hiệu lực
25/10/2023

82279 Miếng dán say tàu xe TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3094 PL-TTDV Công ty TNHH IGG Việt Nam Đã thu hồi
22/12/2019

82280 Miếng dán say xe TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3095 PL-TTDV Công Ty TNHH Igg Việt Nam Còn hiệu lực
22/12/2019