STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82281 Miếng dán mặt đĩa PCR chuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

82282 Miếng dán Mepilex TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 042 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
20/08/2019

82283 Miếng dán Mepilex Ag dạng bọt xốp, kháng khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 042 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
20/08/2019

82284 Miếng dán mi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 02/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
11/07/2019

82285 Miếng dán mí mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02200718 Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
15/04/2021

82286 Miếng dán mờ sẹo Kingley Medical “Kingley Medical” Scar Therapy Sheeting TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 035-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Qualtech Consulting Còn hiệu lực
17/06/2019

82287 Miếng dán mờ sẹo Kingley “Kingley” Scar Therapy Sheeting TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 037-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Qualtech Consulting Còn hiệu lực
17/06/2019

82288 Miếng dán mụn TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DW07/2022 Còn hiệu lực
30/09/2022

82289 Miếng Dán Mụn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021606/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2023

82290 Miếng dán mụn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG 02/TTBYT-TDIC Còn hiệu lực
17/08/2023