STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82291 Máy X- quang nha khoa cầm tay kèm phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3477-2PL-TTDV CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚ QUÝ Còn hiệu lực
15/10/2020

82292 Máy X- Quang thường quy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2351/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

82293 Máy X- quang thường quy cao tần và các linh phụ kiện ,phần mềm kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 440/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Còn hiệu lực
19/06/2021

82294 Máy X- Quang Xách Tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2351/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

82295 Máy X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TV002/170000073/ PCBPL-BYT CTY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
19/12/2019

82296 Máy X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TV001/170000073/ PCBPL-BYT CTY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
19/12/2019

82297 MÁY X-QUANG TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 0505/2712/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
29/07/2019

82298 Máy X-quang TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 392/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medent Còn hiệu lực
14/11/2019

82299 Máy X-quang TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 392/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medent Còn hiệu lực
14/11/2019

82300 Máy X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200234 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.K.MAY MẮN Còn hiệu lực
03/06/2020