STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82311 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 359.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
05/05/2021

82312 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO 395/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022

82313 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM 02/PL Đã thu hồi
23/03/2022

82314 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT 25/PLTTB-HP Còn hiệu lực
08/09/2022

82315 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-14 Còn hiệu lực
12/12/2022

82316 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-26 Còn hiệu lực
24/02/2023

82317 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2384A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/05/2023

82318 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA 02/2022/DOANGIA-KQPL-ĐNKQ Còn hiệu lực
22/05/2023

82319 Ống đặt nội khí quản lò xo có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018633 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Còn hiệu lực
23/10/2019

82320 Ống đặt nội khí quản PVC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 460/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/06/2021