STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82321 Máy điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 65/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
12/07/2022

82322 Máy điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO 11/MNR Còn hiệu lực
28/09/2022

82323 Máy điện cơ (Máy ghi điện cơ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1448/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
16/10/2020

82324 Máy điện cơ vi tính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 11NP-NKC Văn Phòng Đại diện Nipon Corporation tại Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
12/11/2021

82325 Máy điện cơ vi tính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 02YS-NKC Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Y Sinh Còn hiệu lực
16/12/2021

82326 Máy điện di TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 69PLPE-NDD36/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Còn hiệu lực
17/06/2019

82327 Máy điện di TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191318 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

82328 Máy điện di TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3754 PL-TTDV Công ty TNHH Công nghệ cao 3D Việt Nam Còn hiệu lực
06/06/2021

82329 Máy điện di Multi-Cool cùng phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 450- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Erada Việt Nam Còn hiệu lực
22/09/2020

82330 Máy điện di chăm sóc da kèm phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1761/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ IMED Còn hiệu lực
12/11/2020