STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82321 Thiết bị kích thích điện và giác hút + phụ kiện: dây điện cực, điện cực và dây giác hút chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 322-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật An Phú Hòa Còn hiệu lực
24/06/2019

82322 Thiết bị kích thích điện vi dòng TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/0901/MERAT-2020 Công ty TNHH Andaman Medical Việt Nam Còn hiệu lực
13/01/2020

82323 Thiết bị kích thích điện vi dòng TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/1206/MERAT-2020 Công ty TNHH Andaman Medical Việt Nam Còn hiệu lực
20/06/2020

82324 Thiết bị kích thích điện vi dòng TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 04/1007/MERAT-2020 Công ty TNHH Andaman Medical Việt Nam Còn hiệu lực
29/07/2020

82325 Thiết bị kiểm soát nhiệt độ máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181705 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK Còn hiệu lực
26/05/2021

82326 Thiết bị kiểm soát dòng điện để tạo sóng điện từ và xung điện TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 352-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

82327 Thiết bị kiểm soát thân nhiệt bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018423 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK Còn hiệu lực
22/08/2019

82328 Thiết bị kiểm soát thân nhiệt bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018424 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK Còn hiệu lực
22/08/2019

82329 Thiết bị kiểm soát thân nhiệt bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181708 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK Còn hiệu lực
26/05/2021

82330 Thiết bị kiểm tra hệ thống xạ trị hàng ngày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 60/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
29/08/2021