STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82331 Máy điện châm (Máy điện châm K401D) TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 04/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
31/05/2022

82332 MÁY ĐIỆN CHÂM 4 KÊNH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA 05-VBPL/PHANA Còn hiệu lực
18/07/2022

82333 Máy điện châm 6 kênh có đầu dò huyệt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ITO VIỆT NHẬT 262017PLBKP/170000005/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bách Kỳ Phương Còn hiệu lực
01/04/2021

82334 MÁY ĐIỆN CHÂM 8 KÊNH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA 05-VBPL/PHANA Còn hiệu lực
18/07/2022

82335 Máy điện châm chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018489 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
27/06/2019

82336 Máy điện châm chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED CWM402 Còn hiệu lực
20/09/2023

82337 Máy điện châm không dùng kim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
08/04/2020

82338 Máy điện châm không dùng kim TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 09/2022 Còn hiệu lực
31/10/2022

82339 Máy điện châm không dùng kim (Laser trị liệu) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 529/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2022

82340 Máy điện châm không dùng kim trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1717 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ Còn hiệu lực
06/10/2020