STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82341 Máy theo dõi loạn nhịp tim cấy trong cơ thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 022/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/02/2022

82342 Máy theo dõi lưu huyết trong mổ và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1406/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN Y Còn hiệu lực
16/10/2021

82343 Máy theo dõi máy phá rung tim từ xa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 195/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Còn hiệu lực
26/06/2019

82344 Máy theo dõi máy phá rung tim từ xa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT004d/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

82345 Máy theo dõi máy phá rung tim từ xa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3105-13 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
17/01/2021

82346 Máy theo dõi máy tạo nhịp tim cấy vào cơ thể TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3105-11 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
17/01/2021

82347 Máy theo dõi máy tạo nhịp tim cấy vào cơ thể TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3697 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

82348 Máy theo dõi máy tạo nhịp; phá rung tim từ xa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3897 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
08/07/2021

82349 Máy theo dõi máy tạo nhịp; phá rung tim từ xa CardioMessenger Smart 4G TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3904 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

82350 Máy theo dõi nhịp tim cấy vào cơ thể TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3896 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
08/07/2021