STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82361 Máy X-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 230926/DEGOTZEN Còn hiệu lực
26/09/2023

82362 Máy X-Quang Nha Khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM 202201/PCBPL-SDS Còn hiệu lực
19/12/2023

82363 Máy X-Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 987/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2023

82364 Máy X-Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202403/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
15/01/2024

82365 Máy x-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 138/MED0819 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Đã thu hồi
11/02/2020

82366 Máy X-Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 987/170000074/PCBPL-BYT Đã thu hồi
20/12/2023

82367 Máy X-quang nha khoa cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 480/MED1218/ CÔNG TY TNHH HDX VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019

82368 Máy X-quang nha khoa cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 004-2021/200000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2022

82369 Máy X-quang nha khoa toàn cảnh kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 307-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK Còn hiệu lực
23/09/2019

82370 Máy X-Quang nha khoa toàn hàm (Gồm: Thân máy chính, đầu dò chụp X-quang, đế máy X quang, bộ hiệu chỉnh, chi tiết gắn, ốp nhựa, ốc vít gắn máy, máy trạm điều khiển, màn hình LCD TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT 080223-NEWTOM Còn hiệu lực
21/02/2023