STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82371 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 03/2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
07/09/2023

82372 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 03/2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
07/09/2023

82373 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 54/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
26/09/2023

82374 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 13/PLYV Còn hiệu lực
16/10/2023

82375 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG 230002669/PCBB-HN Còn hiệu lực
18/10/2023

82376 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 03/STERNMED-VN/VBPL Còn hiệu lực
03/04/2024

82377 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231114/MP-BPL Còn hiệu lực
14/11/2023

82378 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 23/2022/MINDRAY-TTBYT Còn hiệu lực
14/11/2023

82379 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH 20231129/CBPL-BM Còn hiệu lực
29/11/2023

82380 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/217 Còn hiệu lực
29/11/2023