STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82371 Miếng dán phẫu thuật vô trùng các loại, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 44.23CVPL.Biosud Còn hiệu lực
02/03/2023

82372 Miếng dán phẫu thuật các loại TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 241-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương Còn hiệu lực
01/07/2019

82373 Miếng dán phẫu thuật các loại, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 97/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
12/03/2020

82374 Miếng dán phẫu thuật chuyên dùng cho tán sỏi qua da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1007121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/01/2022

82375 Miếng dán phẫu thuật chuyên dùng cho tán sỏi qua da TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 423/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/04/2022

82376 Miếng dán phẫu thuật dùng cho tán sỏi qua da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1152/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2020

82377 Miếng dán phẫu thuật Matodrapes (Matodrapes incise film- Opsite) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 248-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
30/07/2021

82378 Miếng dán phẫu thuật vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TVT005/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
01/07/2019

82379 Miếng dán phẫu thuật vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 042 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
20/08/2019

82380 Miếng dán phẫu thuật vô trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 35 /170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
24/09/2020