STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82401 Máy theo dõi sản phụ và thai nhi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 85-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
10/11/2021

82402 Máy theo dõi sức khỏe xách tay (Portable patient monitor) TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 472.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/10/2021

82403 Máy theo dõi sức khỏe bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MED GYN VINA 01/PL_ MedGynVina Còn hiệu lực
04/01/2023

82404 Máy theo dõi sức khỏe cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
18/04/2022

82405 Máy theo dõi sức khỏe cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
21/04/2022

82406 Máy theo dõi thần kinh và phụ kiên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 528D-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt-Thái Còn hiệu lực
07/05/2021

82407 Máy theo dõi thành phần cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 14/FMEAG-PL Còn hiệu lực
19/12/2023

82408 Máy theo dõi thành phần cơ thể và phụ kiện, vật tư đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181296 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2023

82409 Máy theo dõi tim thai sản khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018116 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH, ĐIỆN TỬ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NIKKO Còn hiệu lực
21/12/2019

82410 Máy theo dõi tim thai và cơn gò tử cung Sonicaid Team 3 và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 28/2019/170000002/PCBPL - BYT Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy Còn hiệu lực
07/10/2019