STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82401 Miếng đệm chỉ khâu phẫu thuật PTFE TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 450/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/12/2019

82402 Miếng đệm chỉ khâu van tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 443/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2019

82403 Miếng đệm cotton mềm đa chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

82404 Miếng đệm gel cho gót chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

82405 Miếng đệm gel có bọc lót cho gót chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

82406 Miếng đệm gót siêu mỏng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

82407 Miếng đệm hydrocolloid bảo vệ da và hỗ trợ dán vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-062-2021 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/12/2021

82408 Miếng đệm khâu phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 14/PL/KHP Còn hiệu lực
16/08/2022

82409 Miếng đệm không tiêu tiệt trùng dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-298-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

82410 Miếng đệm mặt nạ xạ phẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM 07/2023/KQPL-VMI Còn hiệu lực
10/11/2023