STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82411 Máy triệt lông công nghệ Diode Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ IDM VIỆT NAM 08/2024/PL-IDM Còn hiệu lực
23/05/2024

82412 Máy triệt lông công nghệ IPL TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM 26102022/ERADA/BPL Còn hiệu lực
28/10/2022

82413 Máy triệt lông công nghệ IPL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KOVINA VIỆT NAM KVN2023-001/PLTTBYT Còn hiệu lực
06/04/2023

82414 Máy Triệt Lông Công Nghệ IPL (IPL Hair Removal Device) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 063-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/07/2022

82415 Máy triệt lông công nghệ OPT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2511A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/10/2022

82416 Máy triệt lông công nghệ OPT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2512A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2022

82417 Máy triệt lông công nghệ OPT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PCT 02/2023/PL-PCT Còn hiệu lực
07/06/2023

82418 Máy triệt lông công nghệ OPT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PPL 04/2023/PL-PPL Còn hiệu lực
20/10/2023

82419 Máy triệt lông Diode Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH PHÁT 01/PL/ThanhPhat/2023 Còn hiệu lực
07/07/2023

82420 Máy triệt lông Diode Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ HAKAI VIỆT NAM 03/2024/PL-HAKAI Còn hiệu lực
09/04/2024