STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82441 Máy triệt lông, trẻ hóa da bằng ánh sáng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC 648/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

82442 Máy triệt lông, trẻ hóa da bằng ánh sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC 648/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

82443 Máy triệt lông, trẻ hóa da bằng ánh sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC 648/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

82444 Máy triệt lông, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ THẨM MỸ OSAKA 02 Còn hiệu lực
27/09/2022

82445 Máy triệt lông, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2788A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/09/2022

82446 Máy triệt lông, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ THẨM MỸ OSAKA 02/2023/OSK Còn hiệu lực
24/03/2023

82447 Máy triệt lông, trẻ hoá và trị sắc tố da TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM 01032022-ERADA/PCBPL Đã thu hồi
17/03/2022

82448 Máy triệt lông, trẻ hoá và trị sắc tố da TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM 02032022-ERADA/PCBPL Còn hiệu lực
17/03/2022

82449 Máy triệt đốt thần kinh giao cảm động mạch thận và ống thông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/31 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

82450 Máy triệt đốt động mạch thận và ống thông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/31 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
28/05/2021