STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82471 Máy theo dõi pCO2 liên tục qua da kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG PZ24.009/PCBPL Còn hiệu lực
22/01/2024

82472 Máy theo dõi pCO2 qua da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 2023101813/HSTL.CLA Còn hiệu lực
20/10/2023

82473 Máy theo dõi phôi theo thời gian thực(Hệ thống time-lapses ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC PL/CNC-MDC/ Còn hiệu lực
29/08/2023

82474 Máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 09/180000012/PCBPL-BYT Công ty TNHH trang thiết bị y tế Anh Khoa Còn hiệu lực
04/06/2019

82475 Máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 094-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
27/08/2019

82476 MÁY THEO DÕI SẢN KHOA TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1076 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
27/08/2019

82477 Máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 097-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

82478 Máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/209 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN Còn hiệu lực
10/04/2020

82479 Máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 14721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
17/02/2021

82480 Máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 23-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
05/08/2021