STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82471 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 03.02/PL/KHP Còn hiệu lực
14/12/2022

82472 Stent graft (Khung giá đỡ) động mạch chủ ngực kèm đoạn mạch máu nhân tạo quai động mạch chủ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 002.20/KQPL-TERUMO CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/01/2021

82473 Stent graft bổ sung động mạch chủ bụng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 100-2022/PL-PT Còn hiệu lực
09/08/2022

82474 Stent graft cho động mạch chủ bụng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 34/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
05/07/2019

82475 Stent graft cho động mạch chủ bụng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 34/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

82476 Stent graft động mạch chủ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 103-2022/PL-PT Còn hiệu lực
18/08/2022

82477 Stent graft động mạch chủ ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 93-2022/PL-PT Còn hiệu lực
22/07/2022

82478 Stent Graft động mạch chủ ngực có màng bọc phía ngoài TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 35/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/07/2019

82479 Stent graft động mạch chủ ngực, bụng, chậu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 05-2022/PL-PT Còn hiệu lực
15/02/2022

82480 Stent graft động mạch chủ ngực, bụng, chậu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 05-2022/PL-PT Còn hiệu lực
15/02/2022