STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82481 Máy thở dạng xách tay và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 288-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

82482 Máy thở di động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1645/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Quốc tế INTET Còn hiệu lực
03/07/2019

82483 Máy thở di động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180687-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
23/07/2019

82484 Máy thở di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 167b/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
24/08/2021

82485 Máy thở di động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3098CL18/11/19 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
11/12/2021

82486 Máy thở di động TTBYT Loại C TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 338/170000051/PCBPL-BYT Tổng công ty cổ phần y tế Danameco Còn hiệu lực
17/12/2021

82487 Máy thở di động TTBYT Loại C TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 15/2023/DNM-PCBBPL Còn hiệu lực
22/12/2023

82488 Máy thở di động và phụ kiện bao gồm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 356/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO RED APPLE Còn hiệu lực
28/05/2020

82489 Máy thở dùng cho trẻ sinh non và trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 113/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối VM Còn hiệu lực
05/11/2021

82490 Máy thở hỗ trợ thông khí khi ngủ và phụ kiện đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 013/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019