STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82481 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

82482 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

82483 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2304/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/04/2023

82484 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2304/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/04/2023

82485 MIẾNG DÁN HẠ SỐT TTBYT Loại A NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN 197/170000116/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

82486 MIẾNG DÁN HẠ SỐT TTBYT Loại A NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN 807/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

82487 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TCOPHAR 02/2023/BPL-TCOPHAR Còn hiệu lực
19/05/2023

82488 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINAMAX 03/2023/BPL-VINAMAX Còn hiệu lực
05/06/2023

82489 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UNIFACO 01/2023/BPL-UNIFACO Còn hiệu lực
23/08/2023

82490 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG QUANG 01/2023/PL-ĐQ Còn hiệu lực
07/12/2023