STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82491 Máy theo dõi điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 367-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế- Khoa Học Kĩ Thuật Minh Duy Còn hiệu lực
22/08/2019

82492 MÁY THEO DÕI ĐIỆN TIM TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 823 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Còn hiệu lực
06/12/2019

82493 MÁY THEO DÕI ĐIỆN TIM TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 823/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

82494 Máy theo dõi điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 12/2022-PLVN-PL. Còn hiệu lực
19/09/2023

82495 Máy theo dõi điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 12/TT/2023 Còn hiệu lực
28/12/2023

82496 Máy theo dõi điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 14/TT/2023 Còn hiệu lực
29/12/2023

82497 Máy theo dõi điện tim gắng sức không dây TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2117/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Còn hiệu lực
13/12/2021

82498 Máy theo dõi điện tim và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 631-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/11/2019

82499 Máy theo dõi điện tim và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 08/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020

82500 Máy theo dõi điện tim và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 08/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020