STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82511 Miếng dán phẫu thuật vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TVT005/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
01/07/2019

82512 Miếng dán phẫu thuật vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 042 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
20/08/2019

82513 Miếng dán phẫu thuật vô trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 35 /170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
24/09/2020

82514 Miếng dán phẫu thuật vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 0202 Còn hiệu lực
02/02/2023

82515 Miếng dán phẫu thuật vô trùng Raucodrape TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1258/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đạt Phú Lợi Còn hiệu lực
05/03/2021

82516 MIẾNG DÁN PHẪU THUẬT/CỐ ĐỊNH KIM LUỒN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLĐKLH-H29-230222-0013 Còn hiệu lực
28/02/2023

82517 Miếng dán phẫu thuật/cố định kim Nipro Nipro Safe Fix TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/3112/MERAT-2019 Công ty TNHH y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
13/01/2020

82518 Miếng dán phẫu thuật/cố định kim Nipro Nipro Safe Derm TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/3112/MERAT-2019 Công ty TNHH y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
13/01/2020

82519 Miếng dán phẫu trường TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 168CL17/7/17 CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Còn hiệu lực
04/06/2020

82520 Miếng dán phẫu trường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 168CL17/7/17PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022