STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82511 Máy theo dõi điện tim và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0303/200000039/PCBPL-BYT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Còn hiệu lực
03/10/2021

82512 Máy theo dõi điện tim và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0303/200000039/PCBPL-BYT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Còn hiệu lực
03/10/2021

82513 Máy theo dõi điện tim và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 017/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019

82514 Máy theo dõi điện tim và phụ kiện đi kèm (Custo Guard 1, 3) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 02.20/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
23/03/2020

82515 Máy theo dõi điện tim và phụ kiện. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 17/190000044/PCBPL-BYT Công ty trách nhiệm hữu hạn Philips Việt Nam Còn hiệu lực
07/10/2020

82516 Máy theo dõi điện tim và phụ kiện. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 10HD/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Còn hiệu lực
09/12/2020

82517 Máy theo dõi điện tim và phụ kiện. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 24/190000044/PCBPL-BYT Công ty trách nhiệm hữu hạn Philips Việt Nam Còn hiệu lực
28/01/2021

82518 Máy theo dõi độ bão hòa oxy máu và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 59.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SYRENA PHÚ QUỐC Còn hiệu lực
23/12/2019

82519 Máy theo dõi độ gây mê sâu và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 45/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2020

82520 Máy theo dõi độ mê sâu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 864/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH Còn hiệu lực
30/07/2020