STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82521 Máy xét nghiệm dùng để định tính hoặc bán định lượng chất phân tích trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1167/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
25/05/2020

82522 Máy xét nghiệm ELISA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN 070-MDS/190000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Còn hiệu lực
31/08/2020

82523 Máy xét nghiệm ELISA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 246/QIA-2021/ 190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Phương Đông Còn hiệu lực
04/11/2021

82524 Máy xét nghiệm ELISA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 246/QIA-2021/ 190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Phương Đông Còn hiệu lực
04/11/2021

82525 Máy xét nghiệm Elisa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 304/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2023

82526 Máy xét nghiệm Elisa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 304//170000025/PCBPL-BYT Đã thu hồi
23/03/2023

82527 Máy xét nghiệm ELISA bán tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1421/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Còn hiệu lực
26/08/2021

82528 Máy xét nghiệm ELISA bán tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1421/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Còn hiệu lực
26/08/2021

82529 Máy xét nghiệm ELISA bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023

82530 Máy xét nghiệm ELISA bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023