STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82541 Máy xử lý mô Pathos DELTA TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1609 PL Cty TNHH y tế Vinh Hưng Còn hiệu lực
05/01/2020

82542 Máy xử lý mô tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 321/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

82543 Máy xử lý mô tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 321/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

82544 Máy xử lý mô tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 321/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

82545 Máy xử lý mô tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/242 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ An Đô Còn hiệu lực
07/07/2021

82546 Máy xử lý mô tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM 01/KQ/VNQ Còn hiệu lực
15/12/2022

82547 Máy xử lý mô xoay tròn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42721CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
02/08/2021

82548 Máy xử lý nước R.O TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 0121-TT/170000070/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành Còn hiệu lực
28/09/2021

82549 Máy xử lý tế bào cổ tử cung và dịch cơ thể có phụ kiện đi kèm Maxprep processor TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 247/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ ANAPATH Còn hiệu lực
20/12/2020

82550 Máy xử lý tế bào học dựa trên chất lỏng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC DOIT 010324-LBP4032-PL Còn hiệu lực
01/03/2024