STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82561 Miếng dán phẫu thuật TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1201/MERAT-2021 Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
07/04/2021

82562 Miếng dán phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0448/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/12/2021

82563 Miếng dán phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0448/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/12/2021

82564 Miếng dán phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM 141023/PL-AG Còn hiệu lực
14/10/2023

82565 Miếng dán phẫu thuật vô trùng các loại, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 44.23CVPL.Biosud Còn hiệu lực
02/03/2023

82566 Miếng dán phẫu thuật các loại TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 241-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương Còn hiệu lực
01/07/2019

82567 Miếng dán phẫu thuật các loại, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 97/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
12/03/2020

82568 Miếng dán phẫu thuật chuyên dùng cho tán sỏi qua da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1007121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/01/2022

82569 Miếng dán phẫu thuật chuyên dùng cho tán sỏi qua da TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 423/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/04/2022

82570 Miếng dán phẫu thuật dùng cho tán sỏi qua da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1152/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2020