STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82581 MÁY THỞ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM 02-2019/TN-UTAS/170000021/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT THIÊN NAM Còn hiệu lực
24/07/2019

82582 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL01/170000067/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tài Lộc Còn hiệu lực
24/10/2019

82583 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018852 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM GRAND PRIX Còn hiệu lực
25/12/2019

82584 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018852/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM GRAND PRIX Còn hiệu lực
26/02/2020

82585 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191606 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Còn hiệu lực
03/03/2020

82586 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 676-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Fininse Việt Nam Còn hiệu lực
18/04/2020

82587 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 881/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

82588 máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 52/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
29/10/2020

82589 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 90/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
29/10/2020

82590 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 232/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH METRAN VITEC Còn hiệu lực
05/03/2021