STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82591 Miếng đệm gót siêu mỏng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

82592 Miếng đệm hydrocolloid bảo vệ da và hỗ trợ dán vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-062-2021 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/12/2021

82593 Miếng đệm khâu phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 14/PL/KHP Còn hiệu lực
16/08/2022

82594 Miếng đệm không tiêu tiệt trùng dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-298-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

82595 Miếng đệm mặt nạ xạ phẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM 07/2023/KQPL-VMI Còn hiệu lực
10/11/2023

82596 Miếng đệm mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/020 Còn hiệu lực
11/03/2022

82597 Miếng đệm Pledgets TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 213/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

82598 Miếng đệm sử dụng kèm chỉ khâu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

82599 Miếng đệm vá van tim TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018332 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỄN TÂY Còn hiệu lực
08/11/2019

82600 Miếng đệm van thở CPAP TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1122/DMED/BPL Đã thu hồi
30/08/2022