STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82611 Máy theo dõi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210701-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG Còn hiệu lực
30/08/2021

82612 Máy theo dõi chức năng não TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1708/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM & DVKT TÂN LONG Còn hiệu lực
18/11/2020

82613 Máy theo dõi chức năng não của bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 0222/DMED/BPL Còn hiệu lực
26/05/2022

82614 Máy theo dõi CO2 (Máy đo CO2), kèm các linh phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1914/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Còn hiệu lực
04/01/2021

82615 Máy theo dõi CO2 cầm tay và đo bão hòa oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 128/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

82616 Máy theo dõi COPD TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018732 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỲNH NGHI Còn hiệu lực
23/10/2019

82617 Máy theo dõi dẫn truyền thần kinh cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-00723/QRA Còn hiệu lực
24/05/2024

82618 Máy theo dõi ETCO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-004-Masimo Còn hiệu lực
23/03/2023

82619 Máy theo dõi ETCO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-001-Masimo Đã thu hồi
22/03/2023

82620 Máy theo dõi gây mê TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-00010822/QRA Còn hiệu lực
10/01/2023