STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82621 Máy thử đường huyết và phụ kiện đi kèm và Que thử đường huyết dùng trên máy đo đường huyết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 29HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019

82622 Máy thử đường huyết và phụ kiện đi kèm và Que đường huyết dùng trên máy đo đường huyết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 110822/HN-NINGBO Đã thu hồi
14/11/2022

82623 Máy thử đường huyết, Cholesterol, Uric Acid (Nesco) và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 2205/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

82624 Máy thụt rửa phụ khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH BANG 08-PL/MB Còn hiệu lực
03/04/2024

82625 Máy thụt rửa phụ khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH BANG 07-PL/MB Còn hiệu lực
03/04/2024

82626 Máy Thủy liệu đại tràng COLON THERAPY APPARATUS TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 495.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ KHANG Còn hiệu lực
27/10/2021

82627 Máy thủy tinh hóa phôi tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 06-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/05/2022

82628 Máy thủy tinh hóa phôi tự động và vật tư tiêu hao kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IMPLANTEX VIETNAM 06 - IMPLANTEX/2022 Còn hiệu lực
02/03/2022

82629 Máy thủy trị liệu khô TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM 0104-PL-VMHN/2023 Còn hiệu lực
03/04/2023

82630 Máy thủy trị liệu khô TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM 3007/BPL-VMHN2022 Còn hiệu lực
21/07/2023