STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82651 PHITEN TITANIUM TAPE X30 STRETCHED SPORT TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 178-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Efise (Việt Nam) Còn hiệu lực
10/06/2020

82652 PHITEN TITANIUM TAPE X30 STRETCHED SPORT TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 178-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Efise (Việt Nam) Còn hiệu lực
10/06/2020

82653 Phôi cắt sườn răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 003-XV/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
16/03/2020

82654 Phôi cắt sườn răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 002-2021/200000032/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
31/03/2021

82655 Phôi cắt sườn răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 009-2022/200000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

82656 Phổi giả TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020011 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH Còn hiệu lực
15/01/2020

82657 Phổi giả TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020011/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH Còn hiệu lực
05/02/2020

82658 Phổi giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200336 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
03/06/2020

82659 Phổi giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020154DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH Còn hiệu lực
16/06/2021

82660 Phổi giả TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 33/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/01/2022