STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82651 Máy xét nghiệm dị ứng RIDA qLine® autoBlot TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 577/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIPRO VIET NAM Còn hiệu lực
09/12/2021

82652 Máy xét nghiệm dị ứng tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 7152021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/12/2023

82653 Máy Xét nghiệm Dị Ứng – Tự Miễn Immunoblot TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HÓA SINH 01/2023/BTC-PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2023

82654 Máy xét nghiệm dùng để xét nghiệm định lượng HbA1c, lipid panel và CRP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1049/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
05/06/2020

82655 Máy xét nghiệm dùng để định tính hoặc bán định lượng chất phân tích trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1167/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
25/05/2020

82656 Máy xét nghiệm ELISA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN 070-MDS/190000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Còn hiệu lực
31/08/2020

82657 Máy xét nghiệm ELISA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 246/QIA-2021/ 190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Phương Đông Còn hiệu lực
04/11/2021

82658 Máy xét nghiệm ELISA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 246/QIA-2021/ 190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Phương Đông Còn hiệu lực
04/11/2021

82659 Máy xét nghiệm Elisa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 304/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2023

82660 Máy xét nghiệm Elisa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 304//170000025/PCBPL-BYT Đã thu hồi
23/03/2023