STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82661 Máy thở hỗ trợ thông khí khi ngủ và phụ kiện đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 013/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019

82662 Máy thở hồi sức tích cực và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 15/2023-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/08/2023

82663 Máy thở kèm phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2735 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
06/08/2019

82664 Máy thở kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MARA 0026-2021/PL-MARA Bệnh viện Chợ Rẫy Còn hiệu lực
12/08/2021

82665 Máy thở kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-210817-1/170000112/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
22/01/2024

82666 Máy thở kèm phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210667-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN CHỢ RẪY Còn hiệu lực
17/08/2021

82667 Máy thở không xâm lấn (dành cho sơ sinh và trẻ nhỏ) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-38/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2022

82668 Máy thở không xâm nhập TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3990-7SS PL-TTDV CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
20/09/2021

82669 Máy thở không xâm nhập TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2189A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC HÀ QUẢNG Còn hiệu lực
10/11/2021

82670 Máy thở không xâm nhập TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH 2022001/BKQPL-TM Còn hiệu lực
28/02/2022