STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82671 Máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 21/PLYV Còn hiệu lực
22/12/2023

82672 Máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 21/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
11/01/2024

82673 Máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 42/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
08/01/2024

82674 Máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DNN VIỆT NAM 02-DNN/CONTEC Còn hiệu lực
08/03/2024

82675 Máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NANOMED 002-NANOMED/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2024

82676 Máy theo dõi sản khoa (kèm phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3592 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
05/04/2021

82677 Máy theo dõi sản khoa & phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 152/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
28/06/2019

82678 MÁY THEO DÕI SẢN KHOA (Kèm phụ kiện tiêu chuẩn) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 183/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/01/2022

82679 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 14/PLYV Còn hiệu lực
13/12/2023

82680 Máy theo dõi sản khoa kèm phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2710 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
20/08/2019