STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82691 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ 02/PL-NMC/2022 Còn hiệu lực
30/08/2022

82692 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/174 Còn hiệu lực
14/09/2022

82693 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/205 Còn hiệu lực
07/11/2022

82694 Phối nhân tạo - Affinity NT Intergrated CVR Oxygenator with Trillium Biosurface TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2019

82695 Phổi nhân tạo cấp cứu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2018TVC-PL16/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
27/06/2019

82696 Phổi nhân tạo cấp cứu TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 08/170000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/01/2021

82697 Phổi nhân tạo cấp cứu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0312/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

82698 Phổi nhân tạo cho các hạng cân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 216/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/03/2020

82699 Phổi nhân tạo kèm phin lọc động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2019TVC-PL11/170000041/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Đã thu hồi
28/06/2019

82700 Phổi nhân tạo kèm vật tư tiêu hao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH QA-01/BPLTTBYT Còn hiệu lực
23/12/2022