STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82711 Phần mềm xử lý, hiển thị và phân tích phantom Advance Electron Density TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 102/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
19/11/2019

82712 Phần mềm y tế hỗ trợ chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 97621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
03/01/2022

82713 Phần mềm đã được cài đặt sẵn trên máy vi tính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 1-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
29/06/2019

82714 Phần mềm đã được cài đặt sẵn trên máy vi tính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 1-2018 /170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
29/06/2019

82715 Phần mềm đã được cài đặt sẵn trên máy vi tính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 8-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
29/06/2019

82716 Phần mềm đảm bảo chất lượng hệ thống xạ trị và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 102/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
19/11/2019

82717 Phần mềm đảm bảo chất lượng kế hoạch trước xạ và giám sát in-vivo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 126/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
14/12/2019

82718 Phần mềm đánh giá khả năng sống sót của phôi nhờ công nghệ AI TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4061 PL-TTDV CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
11/12/2021

82719 Phần mềm điều khiển hệ thống TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 127-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Bị Y Tế Sinh Long Còn hiệu lực
06/05/2021

82720 Phần mềm điều khiển hệ thống TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 128-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Bị Y Tế Sinh Long Còn hiệu lực
06/05/2021