STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82731 Máy tiệt trùng khí Ethylene Oxide Gas Sterilizer TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 46-DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL Còn hiệu lực
29/06/2019

82732 Máy tiệt trùng khí Ethylene Oxide Gas Sterilizer TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG 1601/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2024

82733 Máy tiệt trùng nhệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2350/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/02/2022

82734 Máy tiệt trùng nhệt độ thấp plasma và phụ kiện kèm theo bao gồm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 97/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
19/02/2020

82735 Máy tiệt trùng nhệt độ thấp plasma và phụ kiện kèm theo bao gồm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2349/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

82736 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0901/MERAT-2020 Công ty TNHH Andaman Medical Việt Nam Còn hiệu lực
13/01/2020

82737 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 001/0901/MERAT-2020 Công ty TNHH Andaman Medical Việt Nam Còn hiệu lực
18/03/2020

82738 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT PL/04 Còn hiệu lực
18/04/2022

82739 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 01-2208/PL-IDSHN Đã thu hồi
03/08/2022

82740 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 01-2208/PL-IDSHN Còn hiệu lực
04/08/2022