STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82761 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHƯƠNG NINH Còn hiệu lực
01/08/2021

82762 Phim X-quang dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 427-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/12/2022

82763 Phim chụp X-quang CIMAX TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 204 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Còn hiệu lực
14/01/2021

82764 Phim chụp hình laser DRYVIEW DVB TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1050/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/03/2021

82765 Phim chụp hình laser DRYVIEW DVE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1050/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/03/2021

82766 Phim chụp laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT 04/2023/VG-PL Còn hiệu lực
06/02/2023

82767 Phim chụp laser Laser Imaging Film TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2308/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
28/10/2019

82768 Phim chụp laser tuyến vú TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT 04/2023/VG-PL Còn hiệu lực
06/02/2023

82769 Phim chụp laser tuyến vú Mammography Laser Imaging Film TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2308/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
28/10/2019

82770 Phim chụp nha CARESTREAM / Carestream Dental Film, E-Speed TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ 03/2022/QUOCTE-TTBYT Còn hiệu lực
01/12/2022