STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82771 Phim chụp X-quang khô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 140/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT Còn hiệu lực
30/11/2020

82772 Phim chụp X-quang khô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2185/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật Còn hiệu lực
23/08/2021

82773 Phim dán bỏng CoreLeader Bio-SkinG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 132/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần C.S.C Còn hiệu lực
10/04/2020

82774 Phim dán mụn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210124 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/03/2021

82775 Phim dán mụn Nexcare TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190650.1 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2019

82776 Phim dán vết thương trong suốt có gạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-011-2021/200000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/05/2021

82777 Phim dùng cho chụp X-Quang y tế TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 612/170000001/PCBPL-BYT (2017) Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
05/09/2021

82778 Phim dùng cho chụp X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-005-2022 Đã thu hồi
16/05/2022

82779 Phim dùng cho chụp X-Quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-007-2022 Đã thu hồi
31/05/2022

82780 Phim dùng cho chụp X-Quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-021-2022 Còn hiệu lực
09/08/2022