STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82821 Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 478/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/10/2022

82822 Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT 020922/KQPL-QUANGPHAT Còn hiệu lực
28/04/2023

82823 Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23010 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

82824 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 49/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/11/2019

82825 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 51/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/11/2019

82826 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190888 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ Còn hiệu lực
23/10/2019

82827 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 50/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/11/2019

82828 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1612 PL Cty CP xuất nhập khẩu y tế TPHCM Còn hiệu lực
05/01/2020

82829 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 110/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

82830 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 179/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020