STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82851 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-012/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Xuất nhập khẩu Cầu Nối Việt Còn hiệu lực
29/03/2021

82852 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 114 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
31/03/2021

82853 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 89.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỒNG TIẾN Còn hiệu lực
17/04/2021

82854 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 125.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN EMIN VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2021

82855 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 130 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
29/05/2021

82856 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM 10PL-VRT/170000160/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ HÀ CAO Còn hiệu lực
15/07/2021

82857 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 22/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
20/08/2021

82858 Nhiệt Kế Điện Tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1524/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MEDLINKS Còn hiệu lực
13/08/2021

82859 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1576/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY Còn hiệu lực
18/08/2021

82860 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0738PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT Còn hiệu lực
19/08/2021