STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82861 Máy trị liệu bằng dòng giao thoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 12-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
24/03/2022

82862 Máy trị liệu bằng dòng điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN 02/PL/2023/TA Còn hiệu lực
18/07/2023

82863 Máy trị liệu bằng dòng điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN 07/PL/2023/TA Còn hiệu lực
07/11/2023

82864 Máy trị liệu bằng liệu pháp 0zone kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 76621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GHS VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2021

82865 MÁY TRỊ LIỆU BẰNG NHIỆT NÓNG LẠNH TRONG VLTL TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 003/SP/2018/180000003/PCBPL-BYT Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
17/10/2019

82866 Máy trị liệu bằng Oxy TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 41.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANDT Còn hiệu lực
06/12/2019

82867 Máy trị liệu bằng Oxy TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 41.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANDT Còn hiệu lực
06/12/2019

82868 Máy trị liệu bằng Oxy TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 41.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANDT Còn hiệu lực
06/12/2019

82869 Máy trị liệu bằng Oxy TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 41.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANDT Còn hiệu lực
06/12/2019

82870 Máy trị liệu bằng Oxy (máy tạo Oxy) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 296-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
14/04/2020