STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82871 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0255/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Còn hiệu lực
17/09/2021

82872 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 160 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
25/09/2021

82873 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 987/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế Hợp Phát Còn hiệu lực
05/10/2021

82874 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 91/170000086/PCBPL- BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
11/10/2021

82875 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 87221CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Tư Vấn Phát Triển Đầu Tư Và Thương Mại Thanh Quang Còn hiệu lực
19/10/2021

82876 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2115A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHANG NHIÊN Còn hiệu lực
20/10/2021

82877 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 82721CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Mai Còn hiệu lực
22/10/2021

82878 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 143-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO Còn hiệu lực
19/11/2021

82879 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 95/170000086/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
23/11/2021

82880 Nhiệt Kế Điện Tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BLUECOM VINA BLV20220111/CV01 Còn hiệu lực
17/01/2022