STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82891 Máy xét nghiệm khí máu, điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 01-Opti-PL/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
30/06/2019

82892 Máy xét nghiệm khí máu, điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 13/2023/NA-PL Còn hiệu lực
19/01/2023

82893 Máy xét nghiệm khí máu, điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 12/2023/NA-PL Còn hiệu lực
19/01/2023

82894 Máy xét nghiệm khí máu, điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 11/2023/NA-PL Còn hiệu lực
19/01/2023

82895 Máy xét nghiệm khí máu, điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 10/2023/NA-PL Còn hiệu lực
19/01/2023

82896 Máy xét nghiệm máu ẩn phân và thuốc thử, vật tư tiêu hao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG 3108/TLEIKEN Còn hiệu lực
13/10/2023

82897 Máy xét nghiệm máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH005a/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
07/10/2020

82898 Máy xét nghiệm máu cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH005-tranmedicHC/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Còn hiệu lực
17/09/2019

82899 Máy xét nghiệm máu cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TM006/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Transmedic Còn hiệu lực
17/09/2019

82900 Máy xét nghiệm máu cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 170/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Còn hiệu lực
03/11/2021