STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82911 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 305/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT Còn hiệu lực
25/05/2020

82912 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 82721CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Mai Còn hiệu lực
22/10/2021

82913 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 543.21/180000026/PCBPL-BYT NGUYỄN THẾ HIỂN Còn hiệu lực
29/10/2021

82914 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2326A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT Còn hiệu lực
13/01/2022

82915 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HIẾU 16/2022/PLTTBYT-TH Còn hiệu lực
16/06/2022

82916 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại qua tai , hiệu Combi TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU CẦU NỐI VIỆT 2906/2022/CNV Còn hiệu lực
30/06/2022

82917 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán Famed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 956/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN H.H.A Còn hiệu lực
13/08/2020

82918 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán Famed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1263/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN H.H.A Còn hiệu lực
21/08/2020

82919 Nhiệt kế điện tử Lanaform IRT-100 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 88/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DẦU TƯ BEEGREEN Còn hiệu lực
17/02/2020

82920 Nhiệt kế điện tử lanafrom IRT-200 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 88/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DẦU TƯ BEEGREEN Còn hiệu lực
17/02/2020