STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82911 Máy trị liệu bằng xung ánh sáng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021

82912 Máy trị liệu bằng xung ánh sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Đã thu hồi
26/02/2024

82913 Máy trị liệu bằng xung kích (Máy xung kích trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 037/SP/2024/180000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2024

82914 Máy trị liệu bằng xung kích (Máy xung kích trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 037/SP/2024/180000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2024

82915 Máy trị liệu bằng xung điện (loại tần số thấp/ trung/ tần số cao/tần số siêu âm/ hồng ngoại/ quang học) và phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 051-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021

82916 Máy trị liệu bằng xung điện (máy kích thích thần kinh cơ ngoài da) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 165-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cồ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
28/06/2019

82917 Máy trị liệu bằng xung điện (máy kích thích thần kinh cơ ngoài da) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 298-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
14/08/2019

82918 Máy trị liệu bằng điện trường cao áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210947 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT NHẬT VIỆT Còn hiệu lực
03/12/2021

82919 Máy trị liệu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 002-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
17/12/2019

82920 Máy trị liệu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021