STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82921 Máy tiệt trùng hơi nước áp suất cao/Autoclave (cỡ nhỏ) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG 1601.1/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2024

82922 Máy tiệt trùng hơi nước áp suất kiểu di động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VINALAB 20230401/VINALAB/ NAN Còn hiệu lực
13/04/2023

82923 Máy tiệt trùng hơi nước áp suất kiểu đứng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VINALAB 20230401/VINALAB/ NAN Còn hiệu lực
13/04/2023

82924 Máy tiệt trùng hơi nước áp suất đứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200731 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VINALAB Còn hiệu lực
25/11/2020

82925 Máy tiệt trùng hơi nước áp suất đứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200758 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VINALAB Còn hiệu lực
11/12/2020

82926 Máy tiệt trùng hơi nước kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC MDC/PL/23-05-09/Sakura Còn hiệu lực
09/05/2023

82927 Máy tiệt trùng hơi nước nhiệt độ cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1747/2020/180000028/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2020

82928 Máy tiệt trùng hơi nước để bàn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VINALAB 20230401/VINALAB/ NAN Còn hiệu lực
13/04/2023

82929 Máy tiệt trùng khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 229/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
21/10/2021

82930 Máy tiệt trùng khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 466/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022