STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82921 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại qua tai , hiệu Combi TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU CẦU NỐI VIỆT 2906/2022/CNV Còn hiệu lực
30/06/2022

82922 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán Famed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 956/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN H.H.A Còn hiệu lực
13/08/2020

82923 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán Famed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1263/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN H.H.A Còn hiệu lực
21/08/2020

82924 Nhiệt kế điện tử Lanaform IRT-100 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 88/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DẦU TƯ BEEGREEN Còn hiệu lực
17/02/2020

82925 Nhiệt kế điện tử lanafrom IRT-200 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 88/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DẦU TƯ BEEGREEN Còn hiệu lực
17/02/2020

82926 Nhiệt kế điện tử Microlife TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 98/170000001/PCBPL-BYT (2017) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Còn hiệu lực
05/08/2020

82927 Nhiệt kế điện tử Sakura TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 06/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

82928 Nhiệt kế điện tử Tanako TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 01/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

82929 Nhiệt kế điện tử đầu mềm Tanako TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 05/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

82930 Nhiệt kế điện tử đo nách TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2065/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Còn hiệu lực
17/12/2020