STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82931 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-112-C Đã thu hồi
05/09/2022

82932 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-110-C Đã thu hồi
05/09/2022

82933 Máy xét nghiệm huyết học tự động và hóa chất đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-1205 Còn hiệu lực
05/12/2022

82934 Máy xét nghiệm huyết học tự động XN-L series TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 06/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
09/01/2023

82935 Máy xét nghiệm huyết học và các linh, phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 18-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
29/06/2019

82936 Máy xét nghiệm huyết học và các phụ kiện đồng bộ (đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/0204/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ Còn hiệu lực
05/06/2019

82937 Máy xét nghiệm huyết học và hoá chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP1703/170000112/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2023

82938 Máy xét nghiệm huyết học và linh phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 230001649/PCBB-HN Còn hiệu lực
27/03/2024

82939 Máy xét nghiệm huyết học và Mô-đun lấy mẫu tự động dùng cho máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 34-111119-SFRI/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
23/02/2020

82940 Máy xét nghiệm huyết học và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1693/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Còn hiệu lực
04/11/2020