STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82941 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 69-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2023

82942 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 70-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2023

82943 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-BOU-PLB-231227-41 Còn hiệu lực
27/12/2023

82944 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-BOU-PLB-231227-42 Còn hiệu lực
27/12/2023

82945 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-BOU-PLB-231227-43 Còn hiệu lực
27/12/2023

82946 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-BOU-PLB-231227-44 Còn hiệu lực
27/12/2023

82947 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-BOU-PLB-231227-48 Còn hiệu lực
27/12/2023

82948 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VIỆT PHÁT 03/2024/PLTTBYT/TVP Còn hiệu lực
30/01/2024

82949 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-19/2022/PL Đã thu hồi
28/06/2022

82950 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2206-PL-HEMA-039-B Đã thu hồi
30/06/2022