STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82941 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 60/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2023

82942 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 61/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2023

82943 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 61/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2023

82944 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VINH KHÔI 03/2023/VK-SD Còn hiệu lực
16/07/2023

82945 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-0105 Còn hiệu lực
31/07/2023

82946 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA THỊNH PHÁT 1507-PL/TP Còn hiệu lực
04/08/2023

82947 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 100823-01/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
10/08/2023

82948 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 2207/2023/SMS-VN/PL Còn hiệu lực
14/08/2023

82949 Nồi hấp tiệt trùng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018928 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC DIỆP Còn hiệu lực
26/02/2020

82950 Nồi hấp tiệt trùng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181856 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TOPMED Còn hiệu lực
08/09/2021